Feministisk empirismeAl den viden, som mennesket har opsamlet gennem århundreder om Feministisk empirisme, er nu tilgængelig på internettet, og vi har samlet og arrangeret den for dig på den mest tilgængelige måde. Vi ønsker, at du hurtigt og effektivt kan få adgang til alt det om Feministisk empirisme, som du ønsker at vide, at din oplevelse er behagelig, og at du føler, at du virkelig har fundet de oplysninger om Feministisk empirisme, som du søgte.

For at nå vores mål har vi gjort en indsats for ikke kun at få de mest opdaterede, forståelige og sandfærdige oplysninger om Feministisk empirisme, men vi har også sørget for, at sidens design, læsbarhed, indlæsningshastighed og brugervenlighed er så behagelige som muligt, så du kan fokusere på det væsentlige, nemlig at kende alle de data og oplysninger, der er tilgængelige om Feministisk empirisme, uden at skulle bekymre dig om andet, det har vi allerede taget hånd om for dig. Vi håber, at vi har nået vores mål, og at du har fundet de oplysninger, du ønskede om Feministisk empirisme. Så vi byder dig velkommen og opfordrer dig til at fortsætte med at nyde oplevelsen af at bruge scientiada.comZ.

Feministisk empirisme er et perspektiv inden for feministisk forskning, der kombinerer feminismens mål og observationer med forskningsmetoder og empirisme . Feministisk empirisme er typisk forbundet med almindelige forestillinger om positivisme . Feministisk empirisme foreslår, at feministiske teorier kan bevises objektivt gennem beviser. Feministisk empirisme kritiserer, hvad den opfatter som utilstrækkelighed og bias inden for almindelige forskningsmetoder, herunder positivisme.

Feministisk empirisme er et af tre feministiske epistemologiske perspektiver. De to andre er standpunkt-feminisme og post-strukturel / postmoderne feminisme .

Eksempel

I internationale relationer anvender rationalistisk feminisme feministisk empiri for at forklare det politiske landskab. Rationalistisk feminisme undersøger statslige, transnationale og institutionelle aktører og ser specifikt på årsagsforhold mellem disse aktører og kønsspørgsmål. Kvantitative data bruges til at relatere køn til disse fænomener. Dette kan gøres ved direkte at korrelere kønsdata til specifik tilstandsadfærd eller indirekte ved at undersøge et "kønsgab" gennem indirekte årsagsforhold. Populære perspektiver knyttet til rationalistisk feminisme inden for internationale relationer inkluderer konventionel konstruktivisme og kvantitativ fredsforskning .

Epistemologiske perspektiver

Standpunkt feminisme

Blandt andet kritik hævder standpunktfeminisme eller også kendt anti-rationel, at feministisk empirisme ikke kan forklare den måde, den politiske verden fungerer på, fordi grundlaget for den er baseret på de samme kønsmæssige antagelser, som alle almindelige videnskabelige undersøgelser står over for. Feministisk empirisme hævder, at det på grund af dets epistemologiske syn kan tackle denne iboende kønsforstyrrelse inden for videnskabelig undersøgelse.

Postmoderne feminisme

Poststrukturel / postmoderne feministisk epistemologi er fuldstændig diskursiv og søger at udvikle forståelse gennem social analyse; at fortolke snarere end at forklare feministiske teorier i den politiske verden.

Feministisk empiri er mere tilbøjelige til at favorisere kvalitative data . Objektive målinger ses som vigtige for at eliminere den kønsforstyrrelse, der findes. Poststrukturalisme er i sagens natur modstander af ideen om en objektiv sandhed inden for samfundsvidenskaben . Troen er, at de, der studerer inden for humaniora, er fanget af de samme strukturer, der påvirker det samfund, som de studerer i. Poststrukturel feminisme kritiserer troen på, at ethvert synspunkt er upartisk; viden findes ikke men konstrueret. Et specifikt resultat af denne uenighed er den måde, hvorpå de to teorier ser på køn: feministisk empirisme hævder, at kønsvariabler er baseret på biologisk køn, mens poststrukturel / postmoderne feminisme ser køn som en socialt sammensat enhed.

Se også

Referencer

Opiniones de nuestros usuarios

Nina Magnussen

Endelig! I dag ser det ud til, at hvis de ikke skriver artikler på 10.000 ord til dig, er de ikke glade. Mine herrer indholdsskribenter, dette ER en god artikel om Feministisk empirisme., Ja

Aase Olsen

Det er altid godt at lære noget. Tak for artiklen om Feministisk empirisme.

Tobias Ebbesen

Tak. Artiklen om Feministisk empirisme var meget nyttig for mig., Tak