Udfordringer ved at måle validiteten i epidemiologiske undersøgelser

I epidemiologiske undersøgelser er måling af validiteten en udfordring. Validitet handler om hvorvidt en given metode eller test faktisk måler det den påstås at måle. Hvis man ikke har valide målemetoder kan man nemt drage fejlagtige konklusioner, som kan have konsekvenser for både den enkelte og samfundet som helhed. Derfor er det vigtigt at udforske udfordringerne ved måling af validiteten i epidemiologiske undersøgelser, og overveje hvilke metoder der kan anvendes for at øge validiteten.

Hvad er validitet?

Validitet er et centralt begreb i epidemiologi og refererer til om en given målemetode eller test faktisk måler det den påstås at måle. Validiteten kan opdeles i tre typer:

 • Indholdsmæssig validitet: Handler om hvorvidt testen dækker det relevante område, der ønskes målt.
 • Konstruktvaliditet: Handler om hvorvidt testen korrekt måler den teoretiske konstrukt, som ønskes målt.
 • Kriterievaliditet: Handler om hvorvidt testen korrekt forudsiger en specifik fremtidig adfærd.

Hvis en test er valide, så kan man konkludere at den faktisk måler det den påstås at måle, og man kan bruge resultaterne til at drage konklusioner om den population af interesse.

Hvordan måler man validitet?

Validiteten for en given målemetode kan måles på flere måder. Nogle af metoderne er:

 • Guldstandard: Sammenligning af en ny test med den bedste kendte test for det specifikke område. Hvis testene giver samme resultat vil man konkludere at den nye test er valid. En udfordring ved guldstandarden er, at den ofte er dyr og/eller besværlig at udføre.
 • Sammenligning med andre test: Sammenligning af resultater fra flere forskellige tests for at se om de viser samme resultat. Hvis de gør, vil man konkludere at testen er valid. Udfordringen ved denne metode er at det kan være vanskeligt at afgøre om de forskellige tests måler det samme.
 • Konstruktvalidering: Sammenligning af resultater fra en test med andre kendte faktorer, som er alment accepteret at teste for at se om resultaterne stemmer overens. Hvis de stemmer overens kan man konkludere at testen er valid. Udfordringen ved denne metode er, at det kan være vanskeligt at finde de korrekte sammenligningsfaktorer.

Udfordringer ved måling af validitet i epidemiologiske undersøgelser

Der er flere udfordringer ved måling af validiteten i epidemiologiske undersøgelser:

 • Vanskeligheder ved at måle forskellige sygdomme: Nogle sygdomme er vanskelige at diagnosticere, og der kan være stor variation i symptomerne hos forskellige individer. Dette kan gøre det svært at lave valide tests.
 • Udfordringer ved at inkludere hele populationen af interesse: I epidemiologiske undersøgelser ønsker man at inkludere hele populationen af interesse, men det er sjældent muligt. Derfor kan der blive inkluderet personer, som ikke passer ind i den population, som ønskes målt. Dette kan have betydning for validiteten af resultaterne.
 • Mængden af data: Epidemiologiske undersøgelser kan ofte indeholde store mængder data, som kan gøre det svært at analysere dataene og finde valide resultater.
 • Biasede data: Det kan være svært at undgå bias i epidemiologiske undersøgelser, hvilket kan påvirke validiteten af undersøgelsen.

Hvordan kan man øge validiteten i epidemiologiske undersøgelser?

For at øge validiteten i epidemiologiske undersøgelser kan du overveje nogle af følgende metoder:

 • Definere populationen af interesse så præcist som muligt: Ved at definere populationen af interesse præcist, kan man undgå at inkludere personer, som ikke passer ind i populaitonen af interesse.
 • Minimere bias: Man kan minimere bias ved at bruge objektive test og metoder og sørge for at alle tests er udført på samme måde.
 • Teste testen: Ved at teste testen via en guldstandard kan man sikre sig at testen faktisk er valide.
 • Anvende passende statistiske metoder: Ved at anvende passende statistiske metoder kan man analysere dataene og finde valide resultater.

Validiteten af epidemiologiske undersøgelser er afgørende for at drage korrekte konklusioner og træffe passende beslutninger for både den enkelte og samfundet som helhed. Derfor er det vigtigt at forstå udfordringerne ved at måle validiteten og at anvende passende metoder og teknikker for at sikre valide resultater.