Hvordan sikrer man den interne validitet i case-studier?

Introduktion

Case-studier er en vigtig metode inden for videnskabelig forskning, særligt inden for samfundsvidenskaberne. Imidlertid er det afgørende at sikre den interne validitet i et case-studie, da dette er afgørende for at resultaterne kan betragtes som pålidelige og generaliserbare. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvordan man sikrer den interne validitet i et case-studie.

Hvad er den interne validitet i et case-studie?

Den interne validitet i et case-studie refererer til, i hvor høj grad resultaterne fra studiet kan tilskrives de faktorer, der undersøges i studiet. Med andre ord, hvor godt studiet måler det, det sigter mod at måle. Hvis den interne validitet er høj, er det mere sandsynligt, at resultaterne kan betragtes som pålidelige og generaliserbare til andre situationer og populationer.

Eksempler på trusler mod den interne validitet

Der er flere trusler mod den interne validitet, der kan opstå i et case-studie. Nogle eksempler inkluderer:

  • Selektionsbias - hvor en prøve er valgt på en måde, der ikke er repræsentativ for populationen, der studeres.
  • Målefejl - hvor de anvendte måleinstrumenter ikke måler det, de sigter mod at måle.
  • Interventions- eller håndteringsbias - hvor interventions- eller håndteringsteknikker, der anvendes i studiet, påvirker resultaterne.
  • Historiske begivenheder - hvor begivenheder uden for kontrollen af ​​undersøgeren påvirker resultaterne.

Sådan sikrer man den interne validitet i et case-studie

Der er flere skridt, der kan tages for at sikre den interne validitet i et case-studie.

Kontrollere for selektionsbias

For at undgå selektionsbias er det vigtigt at vælge en prøve, der er repræsentativ for den population, der studeres. Dette kan opnås ved at anvende en tilfældig prøveudvælgelse, der trækker prøver fra hele populationen.

Validere måleinstrumenter

For at undgå målefejl er det vigtigt at validere måleinstrumenterne, der anvendes i studiet. Dette kan opnås ved at teste måleinstrumenterne på en mindre prøve og sikre, at de måler det, de sigter mod at måle.

Tilfældig tildeling af behandlings- eller håndteringsteknikker

For at undgå interventions- eller håndteringsbias er det vigtigt at tildele behandlings- eller håndteringsteknikker tilfældigt. Dette kan opnås ved at anvende en tilfældig tilordningsproces, der udelukker systematiske forskelle i tilordningen af ​​behandlinger.

Overveje historiske begivenheder

For at undgå effekterne af historiske begivenheder er det vigtigt at overveje og kontrollere for disse begivenheder i studiets design. Dette kan opnås ved at indsamle oplysninger om historiske begivenheder, der kan påvirke resultaterne.

Konklusion

I denne artikel har vi set på, hvordan man kan sikre den interne validitet i et case-studie. Det er vigtigt at kontrollere for selektionsbias, validere måleinstrumenter, anvende tilfældig tilordning af behandlinger og overveje historiske begivenheder i studiets design. Ved at tage disse skridt kan man minimere trusler mod den interne validitet og sikre, at resultaterne kan betragtes som pålidelige og generaliserbare.