Forskningsfinansiering: Hvordan man søger støtte til sit forsøgsarbejde

Vitenskabelig metode

Introduktion

Forskningsarbejde kan være en dyr og krævende proces. Der er ofte behov for finansiering for at kunne udføre forsøgsarbejdet, analysere resultaterne og publicere resultaterne. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan man kan søge støtte til sit arbejde. I dette indlæg vil vi gennemgå de forskellige muligheder for at skaffe finansiering til dit forskningsprojekt.

Støttemuligheder til forskningsprojekter

Der findes en række forskellige støttemuligheder til forskningsprojekter. De mest almindelige støtteformer inkluderer offentlig finansiering gennem fonde og legater, samt private fonde og virksomheders forskningsmidler. Nogle af de mest populære offentlige fonde inkluderer Danmarks Frie Forskningsfond, Innovationsfonden og EU's Horizon 2020 program.

Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond er en af de største offentlige finansieringskilder til forskningsprojekter i Danmark. Fonden har til formål at støtte forskning af høj kvalitet på tværs af discipliner. Der findes en række forskellige støttemuligheder, herunder Projektstøtte, Uddannelses- og Karriereprogrammer og International postdoc.

Innovationsfonden

Innovationsfonden har til formål at styrke innovation og forskning i Danmark. Fonden støtter forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner. Innovationsfonden tilbyder forskellige støttemuligheder, herunder Open Innovation, InnoBooster og Synergy.

EU's Horizon 2020 program

Horizon 2020 er EU's største forsknings- og innovationsprogram nogensinde. Programmet har til formål at skabe en mere konkurrencedygtig europæisk økonomi ved at støtte forskning og innovation på tværs af Europa. Horizon 2020 tilbyder forskellige støttemuligheder, herunder forskningsprojekter, præ-kommercielle indkøb og Innovation i SMP'er.

Private fonde og virksomheder

Udover offentlige fonde findes der også en række private fonde og virksomheder, der støtter forskning og udvikling. Disse omfatter fonde, der er dedikeret til at støtte bestemte sygdomme eller forskningsområder, såvel som virksomheder, der yder støtte til forskning. Det er vigtigt at understrege, at nogle private fonde og virksomheder kun støtter forskning, der er relevant for deres egne interesser eller mål.

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsprocessen varierer afhængigt af den valgte finansieringskilde. Men generelt er ansøgningsprocessen for enhver støtte følgende:

  • Identificer den relevante fonde eller finansieringskilde
  • Læs om kravene og betingelserne til finansiering
  • Lav en detaljeret og realistisk projektbeskrivelse
  • Udfyld et ansøgningsskema, der er tilpasset den specifikke fonde eller finansieringskilde
  • Indsend ansøgningen inden deadline

Det er vigtigt at læse kravene og betingelserne for finansiering nøje, inden du ansøger. Ofte vil fundet have bestemte kriterier, som projektet skal opfylde. Hvis projektet ikke opfylder disse kriterier, vil det ikke blive betragtet i ansøgningsprocessen.

Konklusion

Forskningsfinansiering er en vigtig del af ethvert forskningsprojekt. Der er en række forskellige støttemuligheder til rådighed, herunder offentlige fonde og private fonde og virksomheder. Ansøgningsprocessen varierer afhængigt af den valgte finansieringskilde, men det er vigtigt at læse kravene og betingelserne grundigt, inden du ansøger. Med en grundig projektplanlægning og en godt skrevet ansøgning er chancen for at få finansiering til dit forskningsprojekt større.