Forsøg med lys: eksperimenter med spejle og refleksion

Forsøg med lys: Eksperimenter med spejle og refleksion

Lys er en af de mest fascinerende og nødvendige komponenter i vores liv. Uden lys ville der ikke være liv på jorden! Lys kan opfattes på forskellige måder, og det er noget, vi stadig forsøger at forstå. Forskere har fundet ud af, at lys kan bøjes, reflekteres, absorberes og spredes. I denne artikel vil vi udforske de eksperimenter, vi kan udføre for at forstå lys og dets egenskaber, ved hjælp af spejle og refleksion.

Eksperiment 1: Refleksion ved hjælp af et plan spejl

Det første eksperiment, vi skal udføre, involverer et plan spejl. Et plan spejl er en flad reflekterende overflade, som er i stand til at reflektere lysstråler på en sådan måde, at de danner et spejlbillede. For at udføre dette eksperiment skal du bruge følgende ting:

 • Et plan spejl
 • Et objekt (f.eks. en bog)
 • Lyskilde

Placer objektet og lyskilden på modsatte sider af spejlet. Du vil se, at lyset reflekteres i spejlet og danner et billede af objektet. Denne type refleksion kaldes 'plan spejlrefleksion'. Du vil også bemærke, at spejlbilledet er ensartet og billede og objekt er lige så store.

Eksperiment 2: Refleksion ved hjælp af et konkavt spejl

Nu vil vi udføre et eksperiment, der involverer et konkavt spejl. Det konkave spejl er en buet spejloverflade, der bøjer lyset indad, så de reflekterede stråler fokuseres på et bestemt punkt kaldet brændpunktet. For at udføre dette eksperiment skal du bruge følgende ting:

 • Et konkavt spejl
 • Lyskilde
 • Et objekt (f.eks. en bog)

Hold objektet i hånden foran spejlet, og tænd for lyskilden. Du vil bemærke, at det reflekterede billede af objektet nu er op og nedvendt, og størrelsen af billedet er mindre end objektet selv. Vinkelret på midten af spejlet vil refleksionen have samme størrelse som objektet.

Eksperiment 3: Refleksion ved hjælp af et konveks spejl

Det tredje eksperiment vil udforske refleksion ved hjælp af en konveks spejl. Det konvekse spejl er en buet spejloverflade, hvor den midterste del af spejlet bøjer lyset ud, så de reflekterede stråler spredes fra hinanden. Afhængigt af placeringen af den genstand, der afspejles, kan billedet forstørres eller mindskes. For at udføre dette eksperiment skal du bruge følgende ting:

 • Et konvekst spejl
 • Lyskilde
 • Et objekt (f.eks. en bog)

Hold objektet foran spejlet og tænd for den lyskilde, der er placeret ved siden af ​​spejlet. Du vil se, at billedet af objektet er op og nedvendt, og dens størrelse er mindre end objektet selv. Hvis du flytter lyset tættere på spejlet, vil billedet forstørres. Vinkelret på centrum af spejlet vil refleksionen forstørre billedet. Spejlet bruges i teleskoper, forstørrelsesglas og andre optiske værktøjer til at forstørre objekter.

Eksperiment 4: Refleksion ved hjælp af to spejle

Det sidste eksperiment vil udforske, hvordan refleksion kan øges ved hjælp af to spejle. For at udføre dette eksperiment skal du bruge følgende ting:

 • To plan spejle
 • Et objekt (f.eks. en bog)
 • Lyskilde

Placer objektet mellem de to spejle og tænd for lyskilden. Du vil se, at billedet af objektet reflekteres mellem de to spejle, og billedet bliver forstørret, indtil det begynder at blive svagt. Jo flere spejle der er involveret, jo flere refleksioner er der, og billedet bliver større og større.

Konklusion

Lys er en af de mest fascinerende og vigtige komponenter i vores liv. Det er noget, vi ikke rigtig kan forstå fuldt ud, men som vi stadig forsøger at forstå. Spejle og refleksion er vigtige elementer i vores forståelse af lys og dets egenskaber. Ved hjælp af disse enkle eksperimenter har vi udforsket de forskellige måder, lys kan bevæge sig på, og hvordan vi kan manipulere lys ved hjælp af spejle og refleksion. Byg videre på disse eksperimenter, og udforsk mere om lys og dets egenskaber!