Fair use

For brug på Wikipedia af beskyttede værker efter fair use-princippet, se Wikipedia:Fair use.
Der mangler kildehenvisninger i teksten
Denne artikel har en liste med kilder, en litteraturliste eller eksterne henvisninger, men informationerne i artiklen er ikke underbygget, fordi kildehenvisninger ikke er indsat i teksten. Du kan hjælpe ved at indføre præcise kildehenvisninger på passende steder.
Fair Use logo

Fair use er et princip i den amerikanske lovgivning om ophavsret. Fair use betyder at selvom der er ophavsret på en ting, kan det godt bruges alligevel uden tilladelse fra ophavsrethaveren i visse bestemte situationer. Fair use-princippet omfatter særligt brug i forbindelse med omtale eller kritik af værkerne.

Et tilsvarende princip findes ikke direkte i dansk (kontinentaleuropæisk) ophavsret. Den danske ophavsretslov indeholder i stedet en fast opregning af, hvilke indskrænkinger i ophavsretten der er tilladt – de såkaldte låneregler i ophavsretslovens kapitel 2. Det er disse regler der giver ret til eksempelvis en vis lovlig privatkopiering. Lånereglerne kan opdeles i 3 kategorier:

Blandt de frie benyttelser findes citatretten i ophavsretslovens § 22, hvorefter det er tilladt at citere offentliggjorte værker "i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet". Denne ret – og særligt betingelsen om god skik – minder om fair use, men er dog ikke helt det samme. For eksempel omfatter fair use også visse benyttelser i undervisningssammenhæng, hvilket i dansk ret til dels er omfattet af aftalelicensbestemmelserne.

Fair Use omfatter retten til at parodiere et værk. I EU-retten er parodiering en af de tilladte indskrænker som medlemslandene efter Infosocdirektivet kan indføre og de i Danmark tilladt efter retspraksis.

Eksterne henvisninger

JuraSpire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.